Friday, January 07, 2011

Nasu Highland Park

Nasu Highland Park is an amusement park in Japan that hosts a large LEGO pavilion. Kelvin255 recently visited and took pictures of the displays, including these micro fortresses, presumably made by LEGO Master Builders.


2 comments:

Marcin said...

my English isn't too good therefore he will write in Polish as if you could for yourself it later przełumaczyć using the translator was very nice. I apologise for trouble
Hej bardzo mi się podoba twój blog. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego co tworzysz z klocków lego. Uważam to za kwintesencja lego. Budować coś z niczego. Sam jak byłem mały wołałem takie budowanie. Teraz lego to są zabawki nie klocki(poza technic i creator). Twoje budowle trzymają poziom, po prostu tworzysz i takie powinny być klocki, a nie w zestawie mamy helikopter z szyby na pól modelu i całego ogona. Jak byłem mały to trzeba było samemu ten ogon zrobić i szybę też a teraz co to za frajda z budowania z gotowych części.

Brick tales said...

Hey. Here's what Google Translate makes of the above comment:

Hey I like your blog. I'm really impressed with what you create with Lego bricks. I think it is the essence of Lego. Build something from nothing. Same as I was a kid I called this building. Now, these are Lego toy blocks (except Technic and creator). Your buildings are holding level, simply create and such should be the building blocks, and we have not included the helicopter from the windows on the model field and the entire tail. When I was small it had to do yourself the tail and a glass and now what is the fun of building a ready-made parts.